Author: Amelia Atwater-Rhodes

Wyvernhail
Wyvernhail The Kiesha'ra #5 2007
Wolfcry
Wolfcry The Kiesha'ra #4 2006
Snakecharm
Snakecharm The Kiesha'ra #2 2006
Falcondance
Falcondance The Kiesha'ra #3 2005
Hawksong
Hawksong The Kiesha'ra #1 2004