Series: The Inheritance Cycle

Eragon
Eragon The Inheritance Cycle #1 2005
Eldest
Eldest The Inheritance Cycle #2 2007
Brisingr
Brisingr The Inheritance Cycle #3 2008
Inheritance
Inheritance The Inheritance Cycle #4 2011